Informatief

Op deze pagina kunt u adviezen vinden over allerlei aspecten rondom de kat en zijn gedrag.

Ik richt me graag op de preventieve zorg, dus hoe we problemen kunnen voorkomen. Voorbeelden zijn stress bij de de kat tijdens een verhuizing of bij de komst van een baby.

Het is belangrijk dat u als katteneigenaar het gedrag van uw kat leert begrijpen. Dat u begrijpt waarom het dier bepaald gedrag vertoond en hoe hij communiceert.  Als u hierop kan inspelen en het dier in zijn natuurlijke behoeften gaat voorzien, dan kunnen mijns inziens veel problemen worden voorkomen.