Gedragstherapie

Hoe werkt CatSmart-gedragstherapie?

 

Als gedragstherapeut is het mijn taak om u als katteneigenaar zo goed mogelijk te adviseren.

 • Advies met als doel preventieve zorg. Hierbij kunt u denken aan advies bij de aanschaf van een kitten. Advies hoe u het beste kunt handelen wanneer u met uw katten moet verhuizen of wanneer bijvoorbeeld een baby op komst is. Deze adviezen zijn erop gericht om gedragsproblemen te helpen voorkomen.
 • Advies met als doel een gedragsprobleem te verhelpen. We noemen het een gedragsprobleem wanneer uw kat gedrag vertoont dat voor u als eigenaar ongewenst is. Hierbij kunt u denken aan het kapot krabben van uw behang of het onderplassen van uw nieuwe bank.  Maar, het kan ook zo zijn, dat u opmerkt dat uw kat gedrag vertoont waar hij vooral zelf veel ongemak van heeft. Voorbeelden hiervan zijn dat de kat zich kaal likt of plukt (stresslikken), of wanneer het dier heel angstig is wanneer er visite komt.

 

Algemene werkwijze:

 • Wanneer er sprake is van een gedragsvraag die onder preventieve zorg valt, is het vaak mogelijk om u middels een telefonisch of e-mailconsult te adviseren. Soms is het zinvoller om op huisbezoek te komen om een objectief oordeel en een adequaat advies te kunnen geven. Dit kan dan een kort huisbezoek zijn (ca. 45 min) waarbij ik aan de hand van mijn observaties (van o.a. uw woonsituatie/ reeds aanwezige huisdieren etc.), u gericht kan adviseren.  Er is dan geen sprake van een heel gedragstherapie traject maar enkel van een gedragsconsult (zie tarieven voor meer info).
 • Bij een reeds aanwezig gedragsprobleem, is het altijd noodzakelijk om bij u op huisbezoek te komen. Voordat ik u kan helpen, is het belangrijk dat uw kat recent door een dierenarts is nagekeken om medische oorzaken van het probleemgedrag te kunnen uitsluiten.

 

Werkwijze gedragstherapie traject:

 • Ik kom bij u op huisbezoek, een bezoek dat ca. 2-3 uur zal duren.
 • Tijdens dit bezoek luister ik naar uw verhaal en stel u (vele) vragen.
 • Ondertussen zal ik uw woonsituatie rustig bekijken en de kat(-ten) observeren waarvoor u hulp nodig heeft.
 • Tijdens het bezoek maak ik van alle verkregen informatie aantekeningen en stel ik samen met u een plan op om de probleemsituatie te veranderen. Dit is het zogeheten behandelplan.
 • Dit plan is volledig op uw dier en uw situatie toegesneden. Ik zal hierin proberen rekening te houden met uw mogelijk- en onmogelijkheden in de uitvoerbaarheid.
 • U krijgt van mij handvatten en technieken die er op gericht zijn om het probleemgedrag te helpen verminderen en uiteindelijk te laten verdwijnen
  • Hierbij kunt u denken aan:
   • Dingen die u in huis zult moeten aanpassen om uw kat een betere woonomgeving te kunnen bieden (bijv. kattenbakken veranderen van plek)
   • Het aanleren van technieken in de omgang met uw kat. Onder andere wanneer het gedragsprobleem angst of agressie is, is de interactie tussen u en uw kat, de sleutel om het gedrag te kunnen veranderen.
 • Belangrijk is ook, dat tijdens het huisbezoek, iedereen die in het huis woont, aanwezig is zodat de aanpassingen en technieken die ik met u doorspreek door iedereen toegepast kunnen gaan worden. U zult het namelijk uiteindelijk zelf (samen) moeten gaan doen.
 • U krijgt in de dagen na het huisbezoek het behandelplan op schrift waarin de besproken aanpassingen en technieken staan beschreven. Dit is uw leidraad voor het hele traject.
 • Na ca. 2 weken vindt er een 2de huisbezoek plaats om te zien hoe het gaat en vast te stellen of nog aanvullend advies nodig is.
 • Tijdens het gedragstherapie traject bestaat uiteraard de mogelijkheid om zowel telefonisch als per email te overleggen.
 • Zowel tijdens als aan het einde van het traject, plan ik standaard een aantal contactmomenten in. Afhankelijk van aard en ernst van het probleem zullen dit 2-4 contactmomenten per telefoon of e-mail zijn.

 

Tot slot:

Het succes van de gedragstherapie is afhankelijk van een aantal belangrijke factoren:

 • De achtergrond van de kat
 • De omgeving van de kat
 • De aard/ernst van het gedragsprobleem
 • Hoe lang het gedragsprobleem reeds bestaat
 • De inzet en mogelijkheden van u als eigenaar (en overige huisgenoten) om de voorgestelde aanpassingen, dan wel aangeleerde technieken consequent toe te passen.

 

Vooral het laatstgenoemde punt is essentieel. U als eigenaar heeft de sleutelrol om het ongewenste gedrag te helpen veranderen. Zeker bij probleemgedrag dat al langer bestaat, zal de verandering naar gewenst gedrag meer tijd in beslag nemen. Soms kan het zelfs zo zijn dat er een terugval ontstaat die u kan ontmoedigen.

Het is zeer belangrijk dat u zich van tevoren realiseert, dat het traject veel energie kan gaan kosten. De aanpassingen en technieken zullen tijd en geduld vergen, waarbij u op mijn hulp mag rekenen.